SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
29 akcji Sprzątanie Świata- Polska 2022

W dniu 10 września uczniowie naszej szkoły wraz z sołectwem Łęgajny wzięli udział  w  29 akcji Sprzątanie Świata- Polska 2022, pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Inicjatorem akcji w Polsce jest  Fundacja Nasza Ziemia.

W tegorocznej akcji Sprzątanie Świata- Polska2022 chodziło o to, by uświadomić wszystkim ,że śmieci , które zbieramy są tylko i wyłącznie nasze.

W akcji wzięło udział ok 80 uczniów naszej szkoły, rodzice i organizatorzy przedsięwzięcia: p. Marzanna Moszczyńska- dyrektor szkoły, p. Andrzej Turek-sołtys, p. Renata Małyska,  p. Marcin Cybruch, p. Iwona Zielińska oraz p. Eliza Dmochowska

Sprzątaliśmy okoliczne tereny naszej miejscowości. W worki i rękawice zaopatrzył nas sołtys pan Andrzej Turek oraz zajął się wywózką odpadów.

Wszystkich uczestników podzieliliśmy na trzy zespoły i przydzieliliśmy opiekunów. Każdy zespół sprzątał inny teren, a zebrane śmieci zostały przewiezione w jedno miejsce, z którego miały zostać zabrane.

Po całej akcji każdy uczestnik mógł ogrzać się przy ognisku, zjeść pieczoną kiełbaskę i napić się ciepłej kawy Inki, przygotowanej i ufundowanej przez pana sołtysa oraz Radę Rodziców.

Sprzątanie świata- Polska 2022 to wspólna lekcja poszanowania środowiska  oraz promocja nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Uważamy, że tegoroczna akcja przeprowadzona przez Szkolne Koło Wolontariatu i sołectwo Łęgajny zakończyła się sukcesem, ponieważ nauczyły się  odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wzięły udział w akcji charytatywnej. Posprzątaliśmy nasz kawałek Ziemi.

Renata Małyska