Nauka pływania klas III-cich

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Pierwsze kroki w nauce pływania za nami!

Od 5 września do 24 października klasy IIIa i IIIb uczestniczyły dwa razy w tygodniu w nauce pływania. W czwartek 20 października każdy z trzeciaków prezentował pozyskane lub doskonalone w czasie lekcji pływania umiejętności pływackie. Podsumowaniem był poniedziałek 24 października. W tym dniu pan ratownik poinstruował wszystkich o zasadach zachowywania bezpieczeństwa w czasie korzystania z kąpieli w naturalnych zbiornikach. Następnie uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające ich zaangażowanie w naukę pływania i poczynione postępy. Na koniec każdy mógł dowolnie spędzić czas w wodzie.

Iwona Sankowska