W śród LAUREATÓW – EkoPracownia

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

„EkoPracownia – zielone serce szkoły”

Film KONKURSOWY
Regulamin KONKURSU

Ogromnie miło mi poinformować, że nasza szkoła została laureatem konkursu „EkoPracownia- zielone serce szkoły”, który na Warmii i Mazurach wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Za ponad 2,6 mln zł powstaną 42 nowoczesne pracownie, w tym nasza – na kwotę prawie 55 tysięcy zł. Koszt powstania pracowni w 90% pokryje WFOŚiGW, a w 10% Gmina Barczewo.
Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Serdecznie dziękuję pani Kamili Komor za pomysł i opracowanie projektu we współpracy z panią Renatą Małyską, pani Oktawii Zalewskiej i panu Marcinowi Cybruchowi za pomysł i profesjonalne nagranie filmu, pani Iwonie Sankowskiej za przygotowanie Majki Cegiełki, która swoim talentem aktorskim zachwyciła jurorów.
Dzięki takiej współpracy będziemy mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi do nauki przyrody, geografii, biologii…

DZIĘKUJĘ !!!

Marzanna Moszczyńska