IB w Muzeum Przyrody

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Klasa I B w Muzeum Przyrody w Olsztynie

Dzieci z klasy I B we wtorek 14 listopada 2023r. były w Muzeum Przyrody w Olsztynie na warsztatach „Mieszkańcy Starego Lasu”. Pani Martyna prowadząca zajęcia, przeczytała dzieciom opowiadanie ilustrowane o zwierzętach, które możemy spotkać w lesie. Dzieci poznały m.in. rusałkę kratkowca, mysz leśną, dzięcioła czarnego, wilka, królestwo mrówek, orła, wiewiórkę. Mogły dotknąć poroże sarny, jelenia. Po zajęciach obejrzały stałą wystawę „Zwierzęta Warmii i Mazur”. Dzieci wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą, zapamiętały wiele treści występujących podczas zajęć. Eksponaty zwierząt wywarły na dzieciach duże wrażenie. Na pewno odwiedzimy jeszcze Muzeum Przyrody.

Dziękujemy Panu Pawłowi Klonowskiemu za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdu.

Bożena Szewc