W świetlicy – Prawa Dziecka

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Konwencja Praw Dziecka

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą, czuć się bezpiecznie, wolną być osobą, mam prawo kochać i kochanym być, nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić . Te piękne słowa piosenki towarzyszyły nam w świetlicy 20 listopada w rocznicę podpisania Konwencji Praw Dziecka. Film edukacyjny uświadomił Świetliczakom , że są jeszcze miejsca na ziemi, gdzie łamane są podstawowe prawa do godnego życia. W rozmowie dzieci przyznawały, że trudno wyobrazić sobie życie bez rodziny, przyjaciół, wygodnego domu, szkoły, zabawy, kina … .a swoje odczucia wyraziły pracami plastycznymi.