Koło Gier Planszowych

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Koło Gier Planszowych 🎲  – Zajęcia w ramach zadania GKRPA

W naszej szkole od kwietnia do grudnia realizowane było zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Koło Gier Planszowych. Zajęcia prowadzone były przez pana Marcina Cybrucha. Koło skupiało uczniów od klasy 1 do 8, a nawet absolwentów naszej szkoły. Część zajęć odbywała się w wiejskiej świetlicy gdzie w planszówkowych rywalizacjach mogli się zmierzyć i starsi i dorośli
Zajęcia rozwijały logiczne myślenie, zdrową rywalizację oraz kształtowały prawidłowe relacje społeczne. Celem zajęć było pokazanie atrakcyjnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, wolnego od używek, nałogów, przemocy, demoralizacji.
Koło było dofinansowane ze środków Gminy Barczewo.