Moja mała Ojczyzna – konkurs plastyczny

Posted on Posted in Aktualności przedszkole

Ważnym wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej, są obchody Narodowego Święta Niepodległości. Żywa wyobraźnia dziecka, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny. Wychowanie patriotyczne zaczyna się od domu rodzinnego i towarzyszy dziecku w przedszkolu, gdzie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny.

Aby wzbudzić zainteresowanie dzieci naszym regionem, rozwijać uzdolnienia plastyczne, wyobraźnię oraz wrażliwość artystyczną i emocjonalną w przedszkolu w Łęgajnach został zorganizowany gminny konkurs plastyczny pt. „Moja mała ojczyzna”.

W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych z gminy Barczewo. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 i 5-6 latki.

Wpłynęło dużo pięknych prac wykonanych różnymi ciekawymi technikami. Dzieci poprzez twórczość plastyczną  przedstawiły  swoją małą ojczyznę jako krainę jezior, bogatą przyrodniczo, wykorzystując barwy i symbole narodowe.

Komisja w składzie: pani dyrektor-Elżbieta Kozłowska oraz nauczycielki: Wioletta Werner i Milena Malczyk miały trudny wybór. Zostało wytypowanych i wyróżnionych 11 najlepszych prac. Laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc oraz dzieci, których prace wyróżniono otrzymały dyplomy i nagrody w postaci  książeczek i kredek, a emocje, które im towarzyszyły pozwolą zapamiętać i kultywować tradycje narodowe.