WYNIKI KONKURSU – HALLOWEEN

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

WYNIKI KONKURSU NA KLASOWĄ GAZETKĘ ŚCIENNĄ O HALLOWEEN

W dniu 31 października 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs na klasową gazetkę ścienną o Halloween wśród klas IV-VII. Zwycięskie klasy to ex aequo IVA i VA, które były w całości zwolnione z pytania i niezapowiedzianych kartkówek w tym dniu. Przy ocenie gazetek brane były pod uwagę zgodność z tematem; pomysłowość, oryginalność; estetyka wykonania gazetki; widoczny wkład pracy.

Konkurs miał na celu:

– kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur,

– rozwijanie wyobraźni, kreatywności i uzdolnień artystycznych uczniów,

– podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej,

– mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły,

– kształtowanie postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę i szkołę.

Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim klasom dziękuję za udział.

Organizator

                                                           Martyna Mrozowska