ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
Dzień Edukacji Narodowej  to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

14 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście,  nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz delegację poszczególnych klas.  W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Elżbieta Kozłowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Głos także zabrali przybyli goście – pan radny i sołtys Andrzej Turek, Łowczy Koła Myśliwskiego „Żubr” Tadeusz Osmęda oraz przewodnicząca Rady Rodziców Anna Andernajs. Padło wiele ciepłych słów, które zostaną w pamięci na długo.

W części artystycznej  uczniowie z klas V – VII  oraz przedstawiciele z  klasy III pod kierunkiem pani Iwona Sankowskiej, pani Agnieszki Ćwiek – Pytel oraz pani Aleksandry Kaczyńskiej tańcem, śpiewem, wierszem i humorem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci grona uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły piękne laurki.

Iwona Sosnowska