IDĄ ŚWIETA . . . O KARTCE PAMIETAJ

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

IDĄ ŚWIETA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIETAJ

Uczniowie naszej szkoły w tym roku wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „ IDĄ ŚWIETA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIETAJ”. Celem akcji jest przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych. Uczniowie wypisali życzenia i wysłali kartki do swoich bliskich.

Agnieszka Ćwiek-Pytel