Europejski Dzień Języków Obcych

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
Szanowni Państwo,

26 września po raz 20 obchodzony będzie Europejski Dzień Języków Obcych. Chciałybyśmy, aby w tym wydarzeniu wzięła też udział nasza szkoła.
Jednym z zadań na ten rok jest nagranie 20 sekundowego filmu z wypowiedzianymi życzeniami urodzinowymi w jak największej liczbie języków europejskich.
Chciałybyśmy nagrać taki film 27 września w poniedziałek, następnie wysłać go do organizatora:
https://liblink.pl/gsH38lSIJe
Zadaniem dzieci będzie przygotowanie dwóch napisów z życzeniami urodzinowymi(każdy w innym języku), taki odpowiednik Happy Birthday.

Celem tego święta jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować a także propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią.

Dodatkowym bonusem dla uczniów będzie ocena celująca za aktywność z wybranego języka obcego oraz 5 punktów dodatnich z zachowania.
Bardzo proszę aby chęć udziału dzieci zgłosiły najpóźniej do piątku 24 września w trakcie lekcji języka angielskiego.

Kamila Komor i Martyna Mrozowska