Cyfrowa Gmina

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, Aktualności przedszkole, KRONIKA SZKOLNA

Cyfrowa Gmina

Do pobrania: 

5 października ruszył nabór na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników PGR, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać gminy popegeerowskie, w tym gmina Barczewo. Otrzymane środki zostaną przekazana na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług dostępu do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Aby spełnić warunek uczestnictwa w grancie, uczeń musi spełnić łącznie wszystkie warunki, tj. zarówno obecnie mieszkać w miejscowości po byłym PGR, być członkiem rodziny byłego pracownika PGR, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej; nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Zachęcamy do składania wniosków.
Każdy rodzic wnioskujący o udzielenie wsparcia będzie musiał dostarczyć wraz z oświadczeniem dokument poświadczający, iż krewny pracował w byłym PGR.
Rodzice wypełniają oświadczenia (załącznik 8) i składają do sekretariatu szkoły w terminie do 14 października 2021 r.
Złożenie deklaracji udziału nie jest równoznaczne z uzyskaniem wsparcia.
Więcej informacji: tel. 089/514 84 39 wew. 77, fundusze@barczewo.pl .
Załączniki do poprania oraz lista gmin ( z wykazem zakładów pracy – byłych PGR-ów)na stronie www.zsplegajny.pl lub w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem, Marzanna Moszczyńska