Dzień Edukacji Narodowej – życzenia

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, Aktualności przedszkole, KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom,  pracownikom obsługi i administracji  ZSP w Łęgajnach za poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości, kształtowanie uczuć i wyobraźni, a nade wszystko w kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia.  Dziękuję za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą placówkę i stanowią o jej wyjątkowości. Życzę Państwu, aby misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję z pracy i dumę z wykonywania wyjątkowego zawodu. Szczególne życzenia  kieruję do emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.  Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor
Marzanna Moszczyńska
Wicedyrektor
Martyna Mrozowska