Przyjaciel Przyrody

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Mianowani na Przyjaciół Przyrody

19 września do Szkoły Podstawowej w Łęgajnach przyjechali goście, zaprzyjaźnieni ze szkołą od lat i prężnie współpracujący z nią,  przedstawiciele Koła Łowieckiego ŻUBR z Olsztyna: pan Tadeusz Osmenda oraz pan Krzysztof Szczepek. Ich obecność uzasadniała uroczystość mianowania uczniów klas trzecich na Przyjaciół Przyrody. Kandydaci do miana Przyjaciół Przyrody przed jury, w którym znaleźli się pani Dyrektor Marzanna Moszczyńska wraz z gośćmi, wykonywali zadania sprawdzające ich orientację w świecie roślin i zwierząt oraz znajomość zastosowania zasad ekologii w codziennym życiu. Trzecioklasiści udzielali odpowiedzi indywidualnie oraz pracowali w grupach. Udzielane odpowiedzi oraz prezentowane efekty pracy grupowej utwierdziły jury w przekonaniu, że uczniowie klasy IIIa z Łęgajn i IIIb z Barczewka, są dobrze zorientowani w dziedzinie przyrody i umieją znaleźć rozwiązania dla przedstawionych im problemów.

Mianowania dokonał szabelką pan Tadeusz Osmenda, pan Krzysztof Szczepek wręczał pamiątkowe przypinki, a pani Dyrektor każdego uczestnika imprezy uhonorowała dyplomem Przyjaciela Przyrody.

Wierzymy, że mianowani na Przyjaciół Przyrody uczniowie swoją codzienną postawą i działaniami będą potwierdzać, że przyroda i jej zasoby są dla nich ważne.

Iwona Sankowska