„Umiem pływać”

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
W gminie Barczewo od lutego do końca października trwają zajęcia dla dzieci pn.
„Umiem pływać”.

Uczestnikami dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu są uczniowie klas I-III z publicznych szkół podstawowych gminy Barczewo: Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Zajęcia nauki pływania zakończą się sprawdzianami: 1 stopień – RYBKA, 2 stopień – FOKA, 3 stopień – NUREK, 4 stopień – DELFINEK.