Karnety na mecze Stomilu Olsztyn

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Karnety na mecze Stomilu Olsztyn

Dzięki inicjatywie pana Sylwestra Wyłupskiego 17 uczniów klas IV – VIII, którzy za I półrocze uzyskali ocenę celującą z w-f i wzorowe zachowanie, otrzymało karnety na mecze Stomilu Olsztyn w rundzie wiosennej