Przyjaciela Przyrody – pasowanie

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Pasowanie na Przyjaciela Przyrody

Dnia 16 czerwca w klasie II odbyło się pasowanie na przyjaciela przyrody. W tym dniu klasę II odwiedził Pan Tadeusz Osmęda, członek koła łowieckiego „Żubr”. Pan Tadeusz przeprowadził w klasie pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się w lesie. Następnie cała klasa udała się na salę gimnastyczną, gdzie zaprezentowała swoją wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej. Kolejnym etapem było uroczyste pasowanie oraz wręczenie medali oraz dyplomów przez Panią Dyrektor. Na zakończenie dzieci posadziły przed budynkiem szkolnym rośliny.