„Dziecko z Pasją”

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

3. ogólnopolska edycja projektu „Dziecko z Pasją”

Z radością informujemy, że zakończył się proces rekrutacji do 3. ogólnopolskiej edycji projektu „Dziecko z Pasją” i znaleźliśmy się na liście szkół, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Dziecko z Pasją to roczny projekt, organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Udział w nim biorą dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, którzy chcą razem z radą pedagogiczną uczynić swoją szkołę miejscem, w którym dzieci uczą się z pasją. Projekt składa się z cyklu szkoleń oraz mentoringu dla dyrektorów i wicedyrektorów, dla nauczycieli oraz cyklu działań zmierzających do wdrożenia i upowszechnienia w szkole metod dydaktycznych opartych na aktywnym zdobywaniu wiedzy, z wykorzystaniem metod badawczych, krytycznego myślenia oraz pracy projektowej. Wartość projektu to 26 tysięcy złotych. Zaczynamy już w lipcu.