Patriotyczna lekcja o Ojczyźnie

Posted on Posted in Aktualności Barczewko

Każdy Polak duży czy mały kochając  swoją Ojczyznę powinien znać i rozumieć jej historię oraz główne insygnia państwowe. Pod takim katem obchodziliśmy 10 listopada w Szkole w Barczewku 99 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Na patriotycznej lekcji o Ojczyźnie uczniowie klasy pierwszej, trzeciej oraz przedszkolacy poznali trudną historię utraconej niepodległości. Idąc śladami polskości jeszcze raz przypomnieliśmy dzieciom historię godła, flagi i hymnu państwowego. Uczniowie pięknie uzupełniali tę lekcję wierszami i pieśniami patriotycznymi. Poznali również okoliczności powstania oraz interpretację słów hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”. W drugiej części spotkania było śpiewnie, tanecznie i wesoło. Z piosenką na ustach wybraliśmy się na „wędrówkę po Polsce”. Najpierw odwiedziliśmy stary Kraków i odtańczyliśmy krakowiaka. Kolejnym miastem  była Warszawa, ale ta wojenna, z czasów Powstania Warszawskiego. Dzieci poznały niezwykła historię Pomnika Małego Powstańca. Ewakuując się przy akompaniamencie odgłosów wojny poczuły namiastkę grozy tamtych czasów. Następnie wesołym pląsem dotarliśmy do Gdańska. Największą jedna radość sprawił dzieciom patriotyczny rajd rowerowy wokół konturów mapy Polski. Tak corocznie uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci  tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Renata Szczepańska