Certyfikat dla Przedszkola: „Szkoły Przyjaznej Środowisku”

Posted on Posted in Aktualności przedszkole

Przedszkole Publiczne w Łęgajnach w gronie placówek  wyróżnionych Certyfikatem Warmińsko – Mazurskiego  Kuratora  Oświaty „Szkoły Przyjaznej Środowisku”

Nasze przedszkole wzięło udział w  wojewódzkim konkursie „Szkoła  Przyjazna Środowisku” zorganizowanym przez  Warmińsko- Mazurskiego Kuratora  Oświaty. Za propagowanie  działań w  zakresie edukacji przyrodniczej otrzymaliśmy Certyfikat  przyznany na okres  trzech  lat. Znaleźliśmy się  w  gronie 34  nagrodzonych  placówek.

8 lutego 2018r. w Urzędzie  Wojewódzkim odbyło  się  wręczenie tych prestiżowych  wyróżnień. Wojciech Cybulski Wicekurator Oświaty, pogratulował  szkołom i  przedszkolom nagród. Powiedział, że docenia trud nauczycieli i dyrektorów. Wydarzenia, które pokazane zostały we wnioskach o przyznanie Certyfikatów zarówno, te dotyczące środowiska przyrodniczego, jak i bezpieczeństwa, to przykłady szczególnej współpracy szkół, przedszkoli  ze środowiskiem lokalnym. Obie kapituły bardzo mocno to akcentowały, rekomendując szkoły do tegorocznych wyróżnień – mówił kurator.

Podczas gali mogliśmy wysłuchać wykładu Wojciecha Tańskiego konsultanta z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pt. „Piękne i przyjazne otoczenie szkoły – bezpieczne otoczenie szkoły”, w którym przedstawione zostały zasady bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować podczas organizowania terenów zielonych wokół szkół i placówek.

koordynator  działań: Bożena  Szewc