Międzynarodowy sukces Kuby!

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Matematyka ponad granicami

I miejsce Kuby w finale konkursu „Z Matematyką przez Świat”.

Miło mi zakomunikować, że Jakub Mikołajczyk, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajach, zajął ex aequo I miejsce w finale V edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŚWIAT”.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Celem konkursu jest zmotywowanie i zachęcenie uczniów do nauki matematyki, popularyzowanie idei samodzielnego myślenia oraz inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej uzdolnionych uczniów i ich nauczycieli.  Do udziału w matematycznych zmaganiach zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych (10-13 lat) na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Irlandii.

W I szkolnym etapie konkursu,  uczniowie rozwiązywali zestaw zadań zamkniętych i otwartych w swoich rodzimych szkołach. Trzydziestu uczniów z najlepszymi notami zostało zaproszonych do udziału w  międzynarodowym obozie rekreacyjno-naukowym, który odbył się w połowie września w Ostródzie. Głównymi atrakcjami obozu był udział w zajęciach na  Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie oraz wycieczki krajoznawcze.

19 września odbył się II, międzynarodowy etap konkursu, do udziału w którym zaproszeni zostali uczestnicy obozu oraz inni uczestnicy z wysokimi notami osiągniętymi podczas I etapu.  Zawodnicy mieli do rozwiązania pięć zadań. Czekając na ogłoszenie listy laureatów uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Pierwszy wykład był z astronomii, zaś drugi dotyczył zastosowania obliczania reszty z dzielenia. Prowadzący zajęcia dr Bogdan Staruch przybliżył uczestnikom, jak można wykorzystać umiejętność wyznaczania reszty z dzielenia liczb w sytuacjach problemowych. Dowcipne przykłady i  humorystyczne zadania inspirowały do aktywnego udziału w zajęciach.

Po wykładach nastąpiła prezentacja rozwiązań zadań konkursowych. Uczestnicy zostali zachęceni do prezentacji swoich rozwiązań.  Interesujące metody w połączeniu z temperamentem  osób przedstawiających je nagradzane były brawami. Również Kuba miał przyjemność zaprezentować rozwiązanie jednego z zadań.

Jednak wszyscy uczestnicy konkursu z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie zwycięzców. Organizatorzy wręczali dyplomy, puchary oraz nagrody zaczynając od miejsca III. Ponieważ poziom najlepszych zawodników był bardzo wyrównany, były miejsca ex aequo. Czas stanął w miejscu. Emocje i niepewność rosły. Czy aby wszystko było dobrze? Czy nie wkradł się w obliczenia błąd? Wyczytywane były kolejne nazwiska… i jest … Jakub Mikołajczy – I miejsce ex aequo.

Gratuluję Kubie kolejnego sukcesu! (w maju był pierwszy w XVI Warmińska – Mazurskich Zawodach Matematycznych na UWM).

Nauczyciel matematyki: Tomasz Sołowiej