SPOTKANIE z POLICJANTEM

Posted on Posted in Aktualności Barczewko

ODWIEDZIŁ NAS POLICJANT  

Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne. W czasie realizacji tematu kompleksowego Pt .”Bezpieczna droga do szkoły „,dzieci poznawały zasady ruchu drogowego dotyczącego prawidłowego poruszania się po drogach i i po ulicach, jak też poznawały różne sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu ( pożar, rozmowy z nieznajomym, wzywanie pomocy do osoby nieprzytomnej, zachowanie w przypadku ataku psa, itd.). Uwieńczeniem tej tematyki było zaproszenie do szkoły policjanta  pana Krzysztofa Ludwiniaka.  Dzieci mogły na „żywo” dowiedzieć się nt. pracy policjanta oraz zagrożeń w rożnych sytuacjach. Mogły się też wykazać zdobytymi wiadomościami nt. zasad ruchu drogowego, jak też wybranych znaków drogowych oraz znaczenia i odblasków. Uczniowie klasy II – giej zaśpiewały piosenkę oraz wykonały układ taneczny do piosenki o ruchu drogowym. Były bardzo dumne ze znajomości tej tematyki. Na zakończenie dzieci pięknie podziękowały panu policjantowi za przybycie do naszej szkoły.

Renata Szczepańska

Jolanta Zarzycka