Gdzie Warmia, a gdzie Mazury?

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie

W dniu 12.11.2019 uczniowie klas VII, VIII wraz z paniami Agnieszką Ostrowską oraz Joanną Emilian uczestniczyli w warsztatach : „Gdzie Warmia, a gdzie Mazury? – krainy historyczne w dziejach regionu, ważne wydarzenia, miejsca, ludzie, które odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych informacji i ciekawostek o naszym regionie, historii i kulturze na Warmii oraz Mazurach. Mogliśmy wykazać się również wiedzą zdobytą w szkole. Dla wielu z nas zaskoczeniem była informacja, kim była w rzeczywistości „Baba Pruska”- symbol naszego regionu. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się także, że dzieje Warmii i Mazur znalazły odzwierciedlenie w herbie naszego województwa. Wszyscy z zaciekawieniem uczestniczyliśmy w zajęciach. Czas upłynął nam bardzo szybko. Podczas warsztatów uczyliśmy się także słówek z gwary warmińskiej i mazurskiej.

Joanna Emilian