Ubezpieczenie 2022-2023

Posted on Posted in Szkoła podstawowa, Wydarzenia w szkole
Szanowni Państwo,

Dziękuję za wybór naszej oferty. (Wyboru dokonała Rada Rodziców).

Moim celem jest dołożyć wszelkich starań byście mieli Państwo pełną informację o polisie oraz bieżącą pomoc z naszej strony w kwestii informacji w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Z tego powodu proszę o bezpośredni kontakt w każdej sprawie.

W załączeniu znajdziecie Państwo: 

  1. Polisy ubezpieczeniową,
  2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
  3. Informację o sposobach  zgłoszenia szkody  oraz  druk do zgłoszenia roszczenia
  4. Ulotkę informującą o warunkach polisy
  5. Propozycja nowoczesnego ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki oświatowej.
Zał. 1 Polisa ZSP Łęgajny 
Zał. 2 Policy_EDUAP_113800 
Zał. 3 Policy_EDUAP_113797 
Zał. 4 Policy_EDUAP_113794 
Zał. 5 Policy_EDUAP_113790 
Zał. 6 Policy_EDUAP_113785 
Zał. 7 Policy_EDUAP_113783 
Zał. 8 Policy_EDUAP_113780 
Zał. 9 Instrukcja zgłoszenia roszczenia 
Zał. 10 Druk roszczenia 

Proszę o wydrukowanie polisy oraz jej podpisanie a następnie o odesłanie zeskanowanej polisy na adres mailowy polisy@ochronazklasa.pl.

Z poważaniem

Ochronazklasa.pl

Dariusz Zaborowski tel. 883 95 25 95

Małgorzata Mażewska tel. 668 104 945

Ochronazklasa.pl

InterRisk TU SA VIG

Michała Kajki 3 , 10-546 Olsztyn 

tel. (89) 537 00 88