Ubezpieczenie 2022-2023 oraz 2023-2024

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
Szanowni Państwo,

Dziękuję za wybór naszej oferty. (Wyboru dokonała Rada Rodziców).

Moim celem jest dołożyć wszelkich starań byście mieli Państwo pełną informację o polisie oraz bieżącą pomoc z naszej strony w kwestii informacji w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Z tego powodu proszę o bezpośredni kontakt w każdej sprawie.

W załączeniu znajdziecie Państwo: 

  1. Polisy ubezpieczeniową,
  2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
  3. Informację o sposobach  zgłoszenia szkody  oraz  druk do zgłoszenia roszczenia
  4. Ulotkę informującą o warunkach polisy
  5. Propozycja nowoczesnego ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki oświatowej.
Zał. 1 Polisa ZSP Łęgajny 
Zał. 2 Policy_EDUAP_113800 
Zał. 3 Policy_EDUAP_113797 
Zał. 4 Policy_EDUAP_113794 
Zał. 5 Policy_EDUAP_113790 
Zał. 6 Policy_EDUAP_113785 
Zał. 7 Policy_EDUAP_113783 
Zał. 8 Policy_EDUAP_113780 
Zał. 9 Instrukcja zgłoszenia roszczenia 
Zał. 10 Druk roszczenia 

Proszę o wydrukowanie polisy oraz jej podpisanie a następnie o odesłanie zeskanowanej polisy na adres mailowy polisy@ochronazklasa.pl.

Z poważaniem

Ochronazklasa.pl

Dariusz Zaborowski tel. 883 95 25 95

Małgorzata Mażewska tel. 668 104 945

Ochronazklasa.pl

InterRisk TU SA VIG

Michała Kajki 3 , 10-546 Olsztyn 

tel. (89) 537 00 88