Aktywna tablica

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
Aktywna tablica
Realizacja programu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach
w roku szkolnym 2022/ 2023

 Cele naszego udziału w programie

W roku szkolnym 2022/2023 nasz szkoła uczestniczy w rządowym programie ,, Aktywna Tablica’’.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi i  pomocy dydaktycznych.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione dla szkoły narzędzia do terapii psychoneurologicznej:

Magiczny dywan z pakietem Edu Quizy dla klas  IV-VIII

z pakietem REW i funkodowaniem dla klas I-VIII,

Eduterapetica logopedia,

Edu Sensus – wspomaganie rozwoju PRO,

program multimedialny Rozwijanie Kompetencji Emocjonalno-Społecznych,

program multimedialny Czytanie Sylabami i pakiet Ekspert mTalent,

program multimedialny Zajęcia logopedyczne,

2 laptopy, tablety.

Łączna wartość zakupionych materiałów – 43 750 zł.