SPRZĄTAMY DLA POLSKI

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

DLACZEGO WARTO SPRZĄTAĆ DLA POLSKI?

W dniu 22 kwietnia 2023r. z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wraz z Sołectwem Łęgajny wzięli udział  w V ogólnopolskiej akcji ” Sprzątamy dla Polski”.

Celem akcji było pielęgnowanie postaw patriotycznych poprzez dbanie o najbliższe środowisko, kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz pokazanie, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna  zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Cała akcja rozpoczęła się od spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli przy Szkole.    Wszyscy zgromadzeni zostali podzieleni na trzy grupy, a każdej z nich został przydzielony opiekun.

Pan Marcin Cybruch był opiekunem uczniów klasy 7 i 8, pani Renata Małyska i Agnieszka Ćwiek – Pytel klasy 4, 5 i 6 , a pani Iwona Sosnowska klas 1-3. Pieczę nad wydarzeniem sprawowała pani Dyrektor, Marzanna Moszczyńska.

Po rozdaniu rękawiczek i worków, każdy zespół wyruszył sprzątać inny obszar naszej wsi.

Po całej akcji wszyscy spotkaliśmy się nad jeziorem Linowskim, gdzie pan Sołtys Andrzej Turek przygotował  ognisko i kiełbaski dla każdego uczestnika, a Rada Rodziców naszej Szkoły ufundowała grochówkę.

„Sprzątamy dla Polski” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, promocja nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Uważamy, że tegoroczna akcja, w ramach Światowego Dnia Ziemi przeprowadzona przez naszą Szkołę i Sołectwo Łęgajny zakończyła się sukcesem, ponieważ dzieci dowiedziały się wielu ważnych rzeczy na temat prawidłowej segregacji śmieci, zadbały o swoje najbliższe otoczenie oraz wzięły udział w akcji charytatywnej.

Warto sprzątać dla Polski!

Renata Małyska