Akcja „Żonkile”

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Łączy nas pamięć

W dniu 26.04.2019 odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach oficjalne obchody upamiętniające 76.rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nasza placówka po raz pierwszy brała udział w  akcji społeczno-edukacyjnej  „Żonkile” upamiętniającej to wydarzenie.

Uczniowie przebywający w świetlicy wraz z wychowawcami przygotowali żonkile, które zostały rozdane wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom oraz uczniom klas 1-8 przez wolontariuszy PCK. 26.04.2019 odbyły się w naszej placówce 2 apele, w których uczestniczyli uczniowie klas 4-8 oraz zaproszeni goście. Nauczyciel historii przygotował prezentację, która składała się z archiwalnych zdjęć oraz map Warszawy. Wykład dotyczył historii stosunków polsko-żydowskich od XV wieku, różnorodności społeczeństwa II RP, wybuchu wojny oraz czasów okupacji. Przedstawione zostały formy prześladowania Żydów, przyczyny wybudowania getta, najważniejsze postacie związane z konspiracją. Zostały również omówione warunki życia w getcie. Słuchacze dowiedzieli się o przyczynach wybuchu powstania oraz o jego przebiegu i skutkach, wyjaśniona została również symbolika żółtego żonkila.

Scenografia, która znajdowała się w tle prezentacji została wspólnie przygotowana przez nauczycieli i uczniów. Symbolicznie zostały ukazane mury getta, druty kolczaste, kamienice oraz walizki nawiązujące do przymusowych przesiedleń do getta.  Została przygotowana również dekoracja ścienna z żonkilami w tle oraz napis: ” Zmarłym ku pamięci…”.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z akcji w naszej szkole:

Dnia 26.04.2019 klasy 1-3 udały się również na wycieczkę do Barczewa do dawnej synagogi żydowskiej, w której obecnie znajduje się Galeria Sztuki „Synagoga”. Pani Krystyna, która sprawuje pieczę nad synagogą zapoznała nas z historią tego miejsca. Dzieci dowiedziały się czym jest jarmułka, kirkut, macewa. Była to dla nas niezwykle cenna lekcja historii. Uczestniczyliśmy również w grze przygotowanej przez Panią Krysię, która nawiązywała do tematyki żydowskiej i polegała na rozszyfrowywaniu napisów.

17 kwietnia uczniowie klas VI – VII uczestniczyli w wycieczce do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Z tytułu przypadającej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim szczególną uwagę zwrócono na wystawę poświęconą ludności żydowskiej podczas okupacji. Uczniowie zapoznawali się z eksponatami, odczytywali teksty źródłowe. Uczestników wycieczki wyjątkowo zainteresowała wystawa dotycząca obozów zagłady.

Realizując działania akcji „Żonkile” zorganizowano w szkole konkurs na najciekawszy stroik wielkanocny oraz kiermasz świąteczny. Dochód pozyskany ze stroików konkursowych oraz z kiermaszu został przeznaczony na zakup 100 żonkili, które zostały zasadzone w przygotowanym miejscu przy szkole.  Chcieliśmy w ten oto sposób uczcić przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego getta, który w rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żółtych kwiatów.

Podczas zajęć świetlicowych w naszej szkole dzieci wykonały prace plastyczne z żonkilami w tle. W trzech gablotach, m.in. również w bibliotece szkolnej zostały umieszczone gazetki dotyczące wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie klas ósmych obejrzeli film:   „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”.

W przyszłym roku zamierzamy również wziąć udział w akcji Żonkile. Chcemy edukować naszą młodzież, przywracać pamięć o Bohaterkach i Bohaterach powstania.

Joanna Emilian

oraz zespół nauczycieli koordynujący akcję Żonkile