ZGŁOSZENIE NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA

Posted on Posted in Aktualności przedszkole

OGŁOSZENIE

 ZGŁOSZENIE NA DYŻUR WAKACYJNY
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁĘGAJNACH
NA LIPIEC 2021 r.

zapisy odbywają się w dniach 4 maja 2021r. – 21 maja 2021r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY w LIPCU
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
 • Karty zgłoszeniowe będzie można pobierać od 4 maja 2021r. w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach przy wejściu
  do budynku oraz ze strony ZSP Łęgajny Przedszkole zakładka Aktualności.
 • Karty zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach przy wejściu
  do budynku.
 • Na dyżur będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o czynnym zatrudnieniu w czasie wakacji i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców
  w miesiącu lipiec 2021r.
 • Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny do pozostałych form wychowania przedszkolnego znajdują się w placówkach macierzystych.
 • Informacja, o dyżurach wakacyjnych gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została opublikowana na stronie MZOIZ http://mzoizbarczewo.bip.gmina.pl/index.php?id=980

                                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                              Przedszkola Publicznego w Łęgajnach

                                                                                                                                                  Elżbieta Kozłowska