HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

1.        Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut.

2.        Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut.

3.        Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut.

Termin dodatkowy:

1.        Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00.

2.        Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00.

3.        Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  – do 7  lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 8 lipca  2022 r.

  • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
  • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
  • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
  • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

·         z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

·         przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym