SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 16 września uczniowie naszej szkoły wraz z sołectwem Łęgajny wzięli udział  w  30 akcji Sprzątanie Świata, pod hasłem „ Sprzątanie świata łączy ludzi”. Inicjatorem akcji w Polsce jest  Fundacja Nasza Ziemia.

W tegorocznej akcji Sprzątanie Świata chodziło o to, by uświadomić wszystkim ,że udział w tego typu przedsięwzięciu łączy ludzi, a w tym przypadku naszą społeczność.

W akcji wzięło udział ok 70 uczniów naszej szkoły, przedszkola, rodzice i nauczyciele.

Sprzątaliśmy okoliczne tereny naszej miejscowości. W worki i rękawice otrzymaliśmy od Fundacji Nasza Ziemia.

Wszystkich uczestników podzieliliśmy na trzy zespoły i przydzieliliśmy opiekunów. Każdy zespół sprzątał inny teren, a zebrane śmieci zostały przewiezione w jedno miejsce, z którego miały zostać zabrane.

Po całej akcji każdy uczestnik mógł upiec sobie kiełbaskę oraz , napić się ciepłej kawy Inki, przygotowanej i ufundowanej przez pana sołtysa oraz Radę Rodziców.

Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska  oraz promocja nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tegoroczna zakończyła się sukcesem, ponieważ uczniowie nauczyli się  odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wzięły udział w akcji charytatywnej. Posprzątaliśmy nasz kawałek Ziemi.

Renata Małyska